header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog »  Zemědělství

Zemědělství

autor: Karel Vítek a kolektiv

Kontakty pro odborné konzultace a přípravu projektů: Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., Ing. Jana Mazancová, Ph.D., Ing. Karel Vítek

Zemědělský trvale udržitelný cyklus

 

1. Prvotní identifikace potřeb a přírodních podmínek

Nejprve je nutno identifikovat potřeby a předběžně zhodnotit místní vstupní podmínky : 

 • jaký je účel projektu?
  - zvýšení dnešní produkce, zavedení nové produkce, zlepšení kvality produkce, změna produkce, rozšíření produkce 
 • v jakém množství ? 
  - maximální trvale udržitelný zemědělský produkční cyklus
  - extenzivní produkce s důrazem na kvalitu 
 •  v jaké kvalitě ?     
  - co nejvyšší kvalitu při zohlednění místních přírodních podmínek i legislativních předpisů
 • jaké jsou požadavky na zemědělskou produkci ?
  - na rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu, na speciální produkce - houby, řasy, ryby,
 • jaké jsou místní přírodní podmínky?
 • - klima, srážky, nadmořská výška, poloha, expozice, půda, místní pěstované druhy, místní chovaná plemena zvířat, sbírané plodiny a plody, lovená zvířata
 • zemědělská výroba je bezodpadová, pokud však odpady vzniknou jak s nimi naložit ?
  - pokud odpady vzniknou v jakém množství a v jaké kvalitě
 • v jakém prostředí se pohybuji a jsou zde předpoklady pro získání daného množství vody v požadované kvalitě ?
  - základní chrakateristika oblasti (hydrogeologie, hydrologie, klima), rekognoskace terénu
  -stávající  vodní  zdroje v širším okolí a jejich využívání, předběžná analytika vod ze stávajících zdrojů a potenciálně využitelných objektů...

2. Sběr dat a analýza situace

Po provedení identifikace potřeb a vstupních podmínek následuje fáze projektové přípravy. Jednotlivé kroky uvedené v bodě 1 jsou detailně rozpracovány.  

 3. Zvolení typu projektu:

Na základě výsledků prvních dvou kroků volíme  typ projektu: