header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  O nás »  Kdo jsme

Kdo jsme

Naším cílem je budovat povědomí o udržitelných technologiích a jejich možnostech v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, a to napříč sektory (nevládní neziskové organizace, komerční organizace, státní instituce).

Čtvrtina obyvatel planety nemá přístup k elektrické energii a více než třetina planety využívá jako hlavní zdroj energie pálení biomasy. Venkovské oblasti i městské chudinské čtvrti potřebují nová řešení v přístupu k energiím, především lokální a ostrovní elektrifikaci prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Proto také sílí tlak, aby se výzkumné kapacity i nové finanční zdroje soustředily více na zajištění přístupu k energiím pro nejchudší. S otázkou rozvoje je úzce spjata také problematika energie, která však není explicitně zmíněna v Rozvojových cílech tisíciletí. Jak řekl Generální tajemník OSN, Ban Ki Moon při zahájení rozvojového summitu OSN Millenium+10 v minulém roce: "Všeobecný přístup k energiím je klíčovou prioritou globální rozvojové agendy. Je základem všech Rozvojových cílů tisíciletí.“ Bez zajištění univerzálního přístupu k moderním zdrojům energie si jen těžko můžeme představit další rozvoj vzdělávání, venkovských zdravotních center, péči o matku a dítě či boj proti pandemiím. Zásadní dopad má také na podporu zaměstnanosti, především malého a středního podnikání. Proto prosazujeme zajištění všeobecného přístupu k moderním zdrojům energie do roku 2030.

Podpora uplatňování udržitelných technologií a postupů v projektech zahraniční rozvojové spolupráce se prostřednictvím expertní skupiny poskytující informace, analýzy a konzultace zaměřuje na čtyři průřezová témata - obnovitelné zdroje energie, udržitelné zemědělství včetně herbální medicíny, využití a ochrana vodních zdrojů a management lokálních cyklů. (více podrobností...)

Spolupracující organizace

EDUCON

EDUCON

www.educon.cz  

ADRA, o.s.

ADRA

www.adra.cz

Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR 

Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR

cgs.flu.cas.cz

 Český svaz vědeckotechnických společností

Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku

www.csvts.cz/cvtsaki

 Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze, Institut tropů a subtropů

www.czu.cz

 Ekumenická akademie

Ekumenická akademie

www.ekumakad.cz

 Eurosolar.cz, o.s.

Eurosolar.cz

www.eurosolar.cz

 Charita Česká republika

Charita Česká republika

www.charita.cz