header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Zemědělství »  Studie a postupy

Studie a postupy

pro udržitelné zemědělství

řadit podle:   název   autor   datum publikace

název:
Akumulační skleník
anotace:
Jeden z příkladů praktického využití obnovitelných energií v rozvojovém světě je výstavba a využívání akumulačních skleníků k pěstování zemědělských kultur, a to především v oblastech s nepříznivými klimatickými podmínkami. Jde především o důkladné využívání sluneční energie založené na jímání tepelné energie v průběhu intenzivního slunečního svitu lávovými kameny, ze kterých jsou skleníky postaveny, a vodou obsaženou v akumulačních nádržích, a na zpětném uvolňování pohlcené tepelné energie v noci, kdy dochází ke značnému poklesu venkovní teploty. V roce 2009 české o.s. ADRA realizovalo projekt výstavby akumulačního skleníku v Mongolsku v ajmaku (oblasti) Dornogobi ve spolupráci s místní pobočkou ADRY a zaměstnanci jedné zemědělské farmy.
název:
Jak pomáhat v mezinárodním rozvoji zemědělství?
anotace:
Přestože vyspělá část světa úspěšně blokuje příležitosti rozvoje zemědělství v rozvojových zemích politickou obranou proti dovozům jejich levnějších produktů, snaží se v rámci mezinárodní solidarity, světové stability a dobrých vztahů již několik desítek let o transfer know-how a technologií, které by měly zemědělství v rozvojových zemích pomoci. Zájem donorů o pomoc v zemědělství sice značně kolísá, nicméně po potravinové krizi roku 2008 se na zemědělství opět soustředila velká pozornost.
název:
Jak udělat dobrý kompost v tropech?
anotace:
Kompostování zbytků ze zemědělských aktivit je nejsnazší a zároveň nejlevnější formou, jak bojovat s vyčerpaností úrodné půdy a půdní erozí. Tropické klima vytváří pro proces kompostování velmi příznivé podmínky. Kompostování se tedy může stát velmi vhodnou doplňkovou aktivitou při aplikaci hlavních zemědělských technologiích v rozvojových zemích.
název:
Projekt zemědělských farem v Mongolsku
anotace:
Zlepšení rostlinné produkce pro zkvalitnění stravy příjemců. Základním cílem projektu je naučit příjemce nové dovednosti a přenést základní znalosti spojené s pěstováním rostlin, jejich setím a sázením, ošetřováním během vegetace, sklizní, skladováním a zpracováním úrody. Budou vybudovány tři malé farmy se zajištěnými zdroji vody a vystrojenými vrty.
název:
Projekt: zlepšení rostlinné produkce v provincii Dornogobi, Mongolsko
anotace:
Posudek na využití skleníků s akumulací tepla v provincii Dornogobi. Předkládaný návrh vychází ze současného technicko technologického stavu skleníku a foliovníku na farmách. Současný stav umožňuje pěstování sadby a plodin v období od 1. dekády dubna do 1. dekády v říjnu a naší snahou je prodloužit toto vegetační období.
název:
Přírodní medicína - návody
anotace:
Jaké léčivé prostředky lze získat z tropických rostlin: česnek setý, pelyněk roční, mango, baobab, papája, guava, blahovičník,moringa, africká kopřiva, neem/ným. Další přírodní postupy: černý kámen - "Black stone", absorpční dřevěné "živočišné" uhlí.
název:
Přírodní medicína v tropech
autor:
Dr. Hans-Martin Hirt, Bindanda M'Pia
anotace:
Kniha Natural Medicine in the Tropics (autoři Dr. Hans-Martin Hirt a Bindanda M'Pia) vydaná organizací ANAMED je jednou z nejznámějších příruček o přírodní medicíně v tropech a je využívána zdravotním personálem v mnoha rozvojových zemích. Obsahuje praktické návody, jak z kterých rostlin získávat léčivé přípravky a jak je správně aplikovat. Překlad první kapitoly z této knihy pojednává obecně o roli přírodní medicíny a jejím potenciálu na poli mezinárodního rozvoje. Organizace ANAMED se zabývá výzkumem, podporou a propagací přírodní medicíny. Je hlavním organizátorem pěstování Pelyňku ročního pro lokální výroby léků proti malárii v Africe.
název:
Solární zemědělství
anotace:
Jediným skutečným zdrojem energie na Zemi je Slunce. Slunce poskytuje lidstvu 180 000 TW ve formě slunečního záření. Procesem fotosyntézy jsme schopni akumulovat a transformovat tuto světelnou energii s účinností okolo 34,2 %. Samozřejmě záleží na zeměpisné šířce, kolik sluneční energie na zemský povrch dopadne a kolik této energie jsme schopni akumulovat, transformovat a dále využít.
název:
Využití Jatropha sp. k energetickým účelům
autor:
Ing. Jana Mazancová, Ph.D., Barbora Panáčková
anotace:
Stoupající ceny ropy a klesající tendence množství neobnovitelných zdrojů energie má za následek zvýšený zájem o zdroje obnovitelné energie všeobecně. Nejinak tomu bylo i v mnoha Afrických zemích, kde se Jatropha začala pěstovat za účelem výroby energie. Podle většiny dostupných zdrojů má pěstování Jatrophy curcas velký potenciál v rozvojových zemích. Rostlina se dá pěstovat na pustinách bez použití závlahového systému a přidání umělých hnojiv. V kombinaci s jejím kladným vlivem na půdní erozi a snižování emisi GHG, se jedná o rostlinu vhodnou pro rozvojové země.
název:
Využití solárních sušáren zemědělských produktů v malých komunitách v rozvojových zemích
autor:
Jan Banout
anotace:
Prezentace ze semináře "Využití udržitelných technologií v praxi zahraniční rozvojové spolupráce", konaného 22.6.2009 v Praze.
název:
Zábrana desertifikace území v oblasti Dornogobi a zlepšení podmínek mongolského venkova
anotace:
Studie byla zpracována za účelem posouzení vhodnosti a realizace popisovaného projektu "Zábrana desertifikace" a zlepšení podmínek života na zemědělském venkově jihovýchodního Mongolska. Výsledkem realizace projektu je dílčí návrh řešení zásadního problému Mongolska - šíření pouště do dalších oblastí a vychází z Mongolského národní programu "zeleného pásu", jehož cílem je vybudovat v severní Gobi zelené oázy, které zabrání další expanzi Gobijské pouště.
název:
Základní informace k pěstování některých plodin vysazovaných v rozvojových zemích
anotace:
Brambory, okurky, tykev, meloun vodní, cibule, česnek, zelí, brukev (kedlubna), kapusta, květák, raný salát, zelená cibulka, rajčata.
název:
Zpracování potravin v solárních sušárnách
autor:
Jan Banout
anotace:
Sušení je jednou z nejstarších metod konzervace potravin. Především sušení na slunci se používá již po tisíciletí. Základním principem sušení je snížení tzv. vodní aktivity (obsahu vody) v produktu, čímž se zastaví mikrobiální procesy vedoucí k jejich znehodnocení. Zásadní výhodou sušených potravin je fakt, že je možné je skladovat za velmi nízkých nákladů, což je velice významné zejména v rozvojových zemích.