header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Zemědělství »  Kontakt na experty

Kontakt na experty

pro udržitelné zemědělství

Tochtasin Abdrachmanov

prorektor Národní university Uzbekistánu, specialista na ochranu půdy

Isabel Nalohambe Cassova Manico Bumba

ředitelka pobočky angolské nevládní organizace ADAC

Bc. Hana Gabrielová

agroporadkyně v oblasti zemědělských alternativ, produkce biomasy a biopaliv, pěstování konopí

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.

odborný asistent se zaměřením na rozvojovou pomoc a zahraniční obchod na Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity Praha

Mgr. Vojtěch Klusák, Ph.D.

vědecký pracovník Ústavu Maxe Plancka pro Chemickou ekologii (Německo), specialista na biomasu/biouhel

Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

odborná asistentka se zaměřením na rozvojovou pomoc a výzkum biomasy na Katedře udržitelných technologií Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity Praha

Ing. Josef Miklík

technický expert a manažer projektů zaměřených na úpravy vodních zdrojů a vody

Bc. Michal Ruman

expert na pěstování konopí a výrobu z něho

RNDr. Enkhtuya Batkhuu, Ph.D.

půdní biolog, odborník na mycorrhizní biotechnologie

Ing. Zdeněk Valečko

samostatný výzkumný a vývojový pracovník v oboru spalovací techniky s využitím odpadů a bioodpadů

Ing. Karel Vítek

zemědělský expert a akreditovaný konzultant k zemědělství a obnovitelným zdrojům energie