header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Voda »  Kontakt na experty

Kontakt na experty

pro využití a ochranu vodních zdrojů

RNDr. Michal Černý

geolog v oborech geologie životního prostředí, geologického mapování, geochemické prospekce, inženýrské geologie a hydrogeologie

Ing. Miloš Horák

technický expert a manažer projektů zaměřených na úpravy vodních zdrojů a vody

Prof. Rashid Khaydarov, DrSc.

Scientific Devices Designing Department, Institute of Nuclear Physics, Uzbekistán

Ing. Václav Klapetek

zaměření: zavlažování a hospodaření s vodou

RNDr. Katuše Kubíková

hydrogeoložka v oblastech vyhledávání a ochrana vodních zdrojů, sanace znečištění podzemních vod a nesaturované zóny

Ing. Josef Miklík

technický expert a manažer projektů zaměřených na úpravy vodních zdrojů a vody

Václav Navrátil

expert na technologie úpravy vod a přístroje k měření elektrochem. a fyz. veličin

RNDr. Jitka Novotná

expert hydrogeolog

Ing. Břetislav Skácel

expert a koordinátor rozvojových projektů zaměřených na vodní zdroje