header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Voda »  Kontakt na experty

Kontakt na experty

pro využití a ochranu vodních zdrojů

předchozí osoba     zpět na výpis    další osoba

RNDr. Katuše Kubíková

hydrogeoložka v oblastech vyhledávání a ochrana vodních zdrojů, sanace znečištění podzemních vod a nesaturované zóny

 email  kubikova.uo@seznam.cz

telefon +420 602227347

Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra hydrogeologie a inženýrské geologie (1979-1984).

Praxe:  hydrogeoložka ve společnostech Agrostav Ústí nad Orlicí, Vodní zdroje Bylany, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad orlicí, KAP, spol. s r.o. Praha, GEO spol. s r.o. Praha. V letech 1993 až 1994 referentka OkÚ Ústí nad Orlicí, referát životního prostředí. Od roku 2000 hydrogeoložka spol. WASTECH a.s. Praha.

Projekty v zahraničí: v letech 2006 až 2008 se podílela na přípravě environmentálních projektů pro Irácký Kurdistán (provincie Erbíl) a na školení Iráckých environmentálních pracovníků.

Zahraniční dobrovolnické aktivity: od roku 2002 působila jako dobrovolník v organizaci Humanistické centrum Narovinu a věnovala se přípravě a implementaci rozvojových projektů v ČR a Keni.

 • účast v projektu "Adopce afrických dětí"
 • příprava a realizace projektu „Elektřina ze slunce pro školy v Keni“ (2004 - 2006)
 • příprava a koordinace projektu na výstavbu komunitního centra Rusinga Island – Ostrov Naděje (2003-2008),
 • příprava a realizace dílčí části projektu na zásobování komunitního centra pitnou vodou "Voda pro Ostrov naděje" (2007 - 2008)

 

Studie a postupy na webu

Obnovitelné zdroje energie:

 • Sluneční škola o.s. Surya v Indii

Využití a ochranu vodních zdrojů:

 • Optimalizace zásobování vodou a zpětného využití přečištěných odpadních vod za využití inovativních technologií
 • Problematika sanitace a vznikajících odpadů
 • Příklady jednoduché úpravy pitné vody
 • Svépomocná výstavba mělkých studní
 • Využití srážkových vod
 • Zásady přípravy a realizace projektů zaměřených na zásobování vodou
 • Zásobování ostrovní komunity v Keni vodou