header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Voda »  Kontakt na experty

Kontakt na experty

pro využití a ochranu vodních zdrojů

předchozí osoba     zpět na výpis    další osoba

RNDr. Jitka Novotná

expert hydrogeolog

 email  jitka.novotna@geotest.cz

Vzdělání: Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, obor hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika, specializace na hydrogeologii a inženýrskou geologii (1981-1986), Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, státní rigorózní zkouška (1988).

Praxe: Geofyzika n.p., Brno, samostatný zpracovatel (1986-1991), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra geologie a paleontologie, odborný pracovník (1993-1995), GEOtest Brno, a.s., hydrogeolog/odborný zpracovatel (1996-dosud), CREA Hydro & Energy, vedení projektu aplikace GIS (2009-dosud). Externí přednášky v oboru hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovi univerzity v Brně.

Projekty v zahraničí:

  • Mongolsko - dodávka technologie pro město Mandalgobi (2002-2005)
  • Dodávka úpraven vody do oblastí s deficitem pitné vody v Mongolsku (2006-2010)
  • Irák - studie Vyhledání zdrojů podzemních vod v oblasti provincie Basra (2004)
  • Kypr - hydrogeologické posouzení rizik skládek komunálního odpadu (2005)
  • Zajištění pitné vody pro oblast jihovýchodního pobřeží Srí Lanky (2006)
  • Řecko - Korintský záliv, pilotní projekt ekologického mapování (2008)
  • Odborné vedení projektu Vyhledávání zdrojů a dodávka technologie úpravy pitné vody pro oblast Lazarevac v Srbsku (2007 – 2009)