header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Lokální cykly »  Management lokálních cyklů

Management lokálních cyklů

Management lokálních cyklů

Pro vytvoření udržitelné ekonomiky zajišťující materiální potřeby komunity je třeba vytvořit lokální ekonomické cykly, v jejich rámci budou místní společenství velkou část své hospodářské aktivity realizovat na místní úrovni. Míra tohoto důležitého parametru je současně mírou lokální prosperity. To co platí rovněž ve vyspělých průmyslových státech, platí zejména v zemích rozvojových. Existuje mnoho příkladů, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu řízení lokální ekonomiky, jak zajistit důležité služby a výroby na místní úrovni a zabránit tak odlivu prostředků z komunity, tím ji stabilizovat a zabránit migraci.

V rámci rozvojových projektů a především při přenosu technologií je třeba zohledňovat veškeré možné dopady, eliminovat negativní a posilovat pozitivní přínosy. To zohledňuje tzv. management lokálních cyklů, který řeší začlenění projektu do širší interakce v rámci komunity a to na ekonomické, sociální i environmentální úrovni. Nejde tedy jen o technická řešení, ale také o celou řadu personálních a sociálních interakcí v určitém - zpravidla kulturně odlišném - kontextu, které mají na zdar a dlouhodobou funkčnost projektu podstatný vliv.

Dlouhodobá ekonomická a ekologická udržitelnost rozvojových projektů je spojena s posilováním lokální ekonomiky. Rozvojové země jsou zvlášť zranitelné při turbulencích světových trhů, které nemohou nijak ovlivňovat, a velká ekonomická krize často znehodnotí výsledky dlouholetého úsilí. Ukazuje se také, že velké přímé zahraniční investice zpravidla přinášejí pro zemi víc rizik než přínosů. Pro zajištění dostatku potravin a efektivní využívání dalších přírodních zdrojů je lokalizace ekonomiky nejúčinnější strategií. Proto v této kapitole přinášíme několik ukázek analýz, managementu a jednoduchých návodů a postupů, které přispívají k posilování lokální ekonomiky.

Udržitelnost rozvojových projektů závisí podstatně na tom, nakolik si je přivlastní komunity, pro které jsou určeny. Nutná je participace všech, kterých se projekt dotýká, aby tak od nejnižší úrovně podporoval zásadu dobrého vládnutí. Zdařilý projekt pak může sloužit i jako inspirace pro další vlastní aktivity nebo jako krystalizační bod komunitního rozvoje. Je důležité využít možnost působení na veřejnost k obhajování zájmů partnerů z rozvojové země (advocacy), protože lze důvodně předpokládat, že jednotlivý projekt nevyřešil všechny jejich problémy.

Nejefektivnější projekty jsou ty, které jsou už při své přípravě zařazeny do širší strategie působící směrem k systémovým změnám ve smyslu ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti, nejlépe ve spojení těchto důrazů. Takové projekty pak mohou být inspirující také pro nutné změny v rozvinutých zemích.