header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Lokální cykly »  Kontakt na experty

Kontakt na experty

pro management lokálních cyklů

Dr. Marek Hrubec

ředitel Centra globálních studií, společného pracoviště FÚ AV ČR a FFUK

Mgr. Stanislav Kutáček

expert na finanční a projektový management

ThDr. Jiří Silný

ředitel občanského sdružení Ekumenická akademie Praha

Tomáš Tožička

expert a koordinátor projektů zaměřených na obnovitelné zdroje energie

Ing. Dagmar Trkalová, CSc.

předsedkyně Společnosti pro aplikovanou kybernetiku a informatiku České společnosti vědeckotechnické