header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Lokální cykly »  Kontakt na experty

Kontakt na experty

pro management lokálních cyklů

předchozí osoba     zpět na výpis    další osoba

Dr. Marek Hrubec

ředitel Centra globálních studií, společného pracoviště FÚ AV ČR a FFUK

 email  marek.hrubec@gmail.com

telefon 233 375 443

Vzdělání: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr. 1996); Filosofie – Muhlenberg College, Lehigh University, Pennsylvania (1995-1996); Filosofie – Corpus Christi College, University of Oxford (1998-1999); Filosofie – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (PhDr., PhD. 2001). Opakované studijní pobyty na univerzitách v Londýně, Oxfordu, Berlíně.

Praxe: vedoucí oddělení morální a politické filosofie Filosofického ústavu Akademie věd ČR, ředitel Centra globálních studií, společného pracoviště Filosofického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Externí vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996-1997) a Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hostující přednášky na University of Oxford, University of California, Indira Gandhi University (Dilí), Beijing University, Shanghai University, Seoul National University a dalších. Organizace řady mezinárodních i českých konferencí zaměřených na problematiku sociální a politické filosofie a mezinárodní vztahy, dlouholetý editor řady "Filosofie a sociální vědy", autor řady článků a publikací.

Odborné zaměření: výzkum mezinárodních a globálních vztahů, rozvojová spolupráce, udržitelnost, lidská práva, demokracie a legitimita aj.