header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  O nás »  Koncepční dokument

Koncepční dokument

Udržitelné technologie pro rozvoj a lokální energetiku

Jako lidé, kteří se zabývají problematikou rozvoje na praktické i koncepční úrovni, jsme se sešli, abychom společně hledali vhodné nástroje pro rozvoj chudých a nejchudších regionů naší planety. Shodli jsme se, že je důležité hledat a využívat technologie, které jsou využitelné na lokální úrovni, jsou udržitelné a mají co největší multiplikační efekt. K tomu je také třeba hledat vhodné postupy řízení, které budou participativní, interkulturní, transparentní, kontrolovatelné a přístupné. Proto jsme se rozhodli soustředit na tematické okruhy: obnovitelné zdroje energie; udržitelné zemědělství; využití a ochrana vodních zdrojů; management lokálních cyklů.

PDF koncepcni_dokument.pdf, 93 kB