header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog »  Energie

Udržitelné energie

autor: Tomáš Tožička a Milan Smrž

1. Prvotní identifikace potřeb a přírodních podmínek

specifikace energetických potřeb

a) elektrická anergie

-  počet spotřebičů

-  jejich jednotlivý příkon

-  průměrná doba provozu za den v období s nejvyšší spotřebou

-  celková spotřebovaná energie za den v období s nejvyšší spotřebou (v kWh)

-  budoucí výhled změny nárůstu či úspory spotřeby (např. přechod na LED žárovky…)

-  napětí spotřebičů (nízké 12-24-48 V) nebo síťové 230 V či kombinace

-  pro solární  a větrné systémy „off grid“ je třeba  určit nejmenší akumulátorovou kapacitu ve dnech bez příkonu slunečního světla či bez větru podle tabelárních údajů pro určité oblasti. Kapacita baterie se určí podle Ah nebo Wh denní spotřeby a počtu dní, kdy musí systém být autonomní – tj. musí pracovat bez příkonu energie slunečního svitu. To lze určit na základě zkušeností, podle BP Solar to závisí především na  zeměpisné šířce a doporučuje následující:

šířka dny autonomie

0-30° 5-6

30-50° 10-12

50-60° 15

 

b) energie na vaření

-   dřevo - odhad spotřeby na vaření na základě zkušeností s analogickými případy v okolí

-   bioplyn - potřebná kapacita výroby bioplynu a velikost akumulátoru plynu

-   rostlinný olej do vařičů

 

c) pohonné hmoty

 - odhad spotřeby čistého rostlinného oleje pro dieselovy motory  zde jsou možné dva systémy, dvou i jednonádržový, kdy se použije na rozjezd obyčejná nafta a pak se přepne na čistý rostlinný olej nebo se provede jednoduchá adaptace motoru (předehřívák) a použije se pouze rostlinný olej

 

2. Sběr dat a analýza situace

specifikace energetických vstupů

a) energetický sluneční příkon denního osvitu v období s nejnižším osvitem (v zimním a/nebo deštivém období) např.: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe=

či http://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi?+s03#s03

b) průměrná spotřeba plynu na základě analogických praktických příkladů

c) dřevo - plocha pro udržitelné pěstování potřebného dřeva její odhad na základě praktických pozorování  a zkušeností v okolí

 

 3. Zvolení typu projektu:

Na základě výsledků prvních dvou kroků volíme  typ projektu: