header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog » Voda »  Hromadné zásobování

Hromadné zásobování

Hromadné zásobování na úrovni malých obcí, skupin obytných domů, komunitních center, zdravotních středisek.

Rizika a předpoklady

  • kvalita vody
  • ochrana množství i kvality
  • kvalifikace projektových a realizačních pracovníků

Zásady realizace

Vodohospodářské projekty většího rozsahu by měly být vždy zajišťovány kvalifikovaným týmem (hydrogeolog, projektant vodohospodář, technolog v případě využití úpravy vody. Vždy nutno ověřit vydatnost a kvalitu vody, nejlépe v opakovaných cyklech z důvodu možných výrazných výkyvů v průběhu hydrologického roku. Kvalitu vody nutno hodnotí s ohledem na její využívání. V případě využití jako vody pitné je nutno řídit se místně platnou legislativou, případně WHO guidelines water quality.

Velmi důležité je vytipovat případné rizikové ukazatele a tyto sledovat. V případě závažného překročení některého z limitů je nutno navrhnout způsob úpravy či pokusit se řešit zásobování obyvatelstva pitnou vodou jiným způsobem. Nutno mít na paměti, že dlouhodobé používání závadné vody může vést k zásadnímu poškození lidského zdraví. Nutno prověřit i podmínky ochrany jímané vody !

U složitějších technologií je nutno počítat s kvalifikovanou obsluhou a údržbou.

Kontakty: Ing. Miloš Horák, Ing. Josef Miklík, RNDr. Katuše Kubíková, RNDr. Jitka Novotná

Odpadní vody

Při centrálním zásobování (komunitní centra, školy, zdravotní střediska, obytné komplexy budou vznikat odpadní vody . Dle množství a charakteru odpadních vod lze jejich čištění volit následujícími způsoby:

  • septiky
  • septiky s pískovými filtry
  • kořenové ČOV
  • technologie ČOV

Kontakty: Ing. Miloš Horák, Ing. Josef Miklík