header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog » Voda »  Odpadní vody

Odpadní vody

Při centrálním zásobování (komunitní centra, školy, zdravotní střediska, obytné komplexy budou vznikat odpadní vody . Dle množství a charakteru odpadních vod lze jejich čištění volit následujícími způsoby:

  • septiky
  • septiky s pískovými filtry
  • kořenové ČOV
  • technologie ČOV

 Blíže viz manuál - kapitola Problematika santace a vznikajících odpadů

STOP ! 

  • projekt i realizace musí být veden příslušnými odborníky

Realizace

  • projektová příprava

         -  vyčíslení množství vznikajících odpadních vod a úrovně jejich znečištění

        - specifikace požadavků na úroveň čištění

         - návrh účinné technologie, případně prověření možnosti využití technologií v zemi příjemce

 

  •  vlastní realizace