header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog »  Voda

Projekty pro vodu

autor: Katuše Kubíková a kolektiv

Vodní cyklus

klikněte pro zvětšení

 

1. Prvotní identifikace potřeb a přírodních podmínek

Nejprve je nutno identifikovat potřeby a předběžně zhodnotit vstupní podmínky : 

 • pro jaký účel vodu potřebuji ?
  - pitná, užitková, pro závlahy .......
 • v jakém množství ? 
  - průměrný a maximální denní odběr
  - rovnoměrnost odběru, nárazové zvýšené odběry
 •  v jaké kvalitě ?     
  - dle využití nutnost zohlednění legislativních předpisů
 • jaké jsou požadavky na čerpání, akumulaci a distribuci vody ?
  - charakter odběrových míst, akumulace, vodovodní rozvody apod.
 • vzniknou odpadní vody ?
  - pokud ano v jakém množství a v jaké kvalitě
 • v jakém prostředí se pohybuji a jsou zde předpoklady pro získání daného množství vody v požadované kvalitě ?
  - základní chrakateristika oblasti (hydrogeologie, hydrologie, klima), rekognoskace terénu
  -stávající  vodní  zdroje v širším okolí a jejich využívání, předběžná analytika vod ze stávajících zdrojů a potenciálně využitelných objektů...
 • podorbnější údaje viz manuál - kapitola zásady přípravy a realizace projektů zaměřených na zásobování vodou

2. Sběr dat a analýza situace

Po provedení identifikace potřeb a vstupních podmínek následuje fáze projektové přípravy. Jednotlivé body uvedené v bodě 1 jsou detailně rozpracovány.  

U složitějších případů je nutno počítat s kvalifikovanou obsluhou a údržbou.

Kontakty pro odborné konzultace a přípravu projektů: RNDr. Katuše Kubíková, Ing. Miloš Horák, Ing. Josef Miklík, RNDr. Michal Černý, RNDr. Jitka Novotná

 3. Zvolení typu projektu:

Na základě výsledků prvních dvou kroků volíme  typ projektu: