header

Zahraniční partneři

Stockholm Environment Institute
Polytechnic University of Catalunya

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  E-katalog »  Lokální cykly

Management lokálních cyklů

autor: Jiří Silný a kolektiv

Management lokálních cyklů představuje souhrn opatření netechnického charakteru, která mají zajistit dobré fungování projektu z hlediska ekonomického, sociálního a ekologického. K tomu patří i dobré začlenění projektu do daného kontextu.

Komplexita lokálních cyklů plyne z nezbytného celostního pohledu na skutečnost, to znamená na celou širokou škálu podmínek a předpokladů. Od přírodních podmínek, technického řešení, gener citlivých přístupů, ekologické a ekonomické udržitelnosti až po zakotvení v místních komunitách a zajištění managamentu projektu lokálními obyvateli.  Je třeba vždy myslet na to, že komplexita není prostým součtem jednotlivých položek ale jich vzájemnou interakcí a synergickými efekty.