header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Zemědělství »  Udržitelné zemědělství

Udržitelné zemědělství

Udržitelné zemědělstvíV současné době žije více než jedna miliarda světové populace v extrémní chudobě (tj. pod hranicí 1,25 UDS na den). Naprostá většina žije v rozvojových zemích a je přímo závislá na zemědělských a přidružených aktivitách. Podle souhrnné zprávy UN Food a FAO o světovém zemědělství 2015/2030 zní predikce pro rok 2030 příznivě ve vztahu produkce potravin k počtu obyvatel, stále se však předpokládá, že miliony venkovského obyvatelstva budou i nadále trpět hladem. Navíc se budou zvyšovat požadavky na přírodní zdroje a prohlubovat environmentální problémy způsobené zemědělskou činností.

Udržitelnost v zemědělských systémech je tedy klíčovým faktorem k dosažení snížení chudoby. Udržitelné zemědělské systémy mohou být obecně nahlíženy jako struktura, která lidstvu poskytuje větší užitek, efektivněji využívá přírodní zdroje a je v rovnováze s životním prostředím. Konkrétní podoba těchto aspektů je vždy úzce závislá na lokálních podmínkách. Nelze nalézt univerzální model pro všechny rurální komunity, je však nutné si uvědomit, že dosažení udržitelnosti v zemědělských systémech je vždy podmíněno znalostí a pochopením následujících oblastí:

  • Dynamika a interakce fyzikálně-chemických faktorů (půda, klima, voda, záření)
  • Biologické prvky rostlinných a živočišných produkčních systémů ve vztahu k patogenům, plevelům a škůdcům
  • Vhodné technologie dostupné zemědělcům
  • Profil zemědělce z hlediska kulturního prostředí, dosaženého vzdělání, zkušeností a zapojení do rozhodovacího procesu
  • Ekonomická a ekologická přiměřenost a vhodnost ve vztahu ke splnění produkčních cílů v podmínkách dané infrastruktury, institucionálního a politického prostředí.