header

Cesta k textu na webu --> www.adeptts.cz »  Voda »  Využití a ochrana vodních zdrojů

Využití a ochrana vodních zdrojů

Využití a ochrana vodních zdrojů

Denní množství nezávadné sladké vody na hlavu je dle doporučení OSN 20 až 50 litrů. Téměř 900 milionů lidí na světě však k tomuto množství nezávadné vody nemá přístup. Celkový objem vody na Zemi je přibližně 1,4 miliardy km3. Přitom objem sladké vody činí 35 milionů km3. Jsou to pouhé 2,5 % z celkového množství vody, zbývajících 97,5 %tvoří slaná voda v oceánech a mořích. 70 %sladké vody se vyskytuje ve formě ledovců a sněhové pokrývky. Zbývajících 30 % sladké vody se vyskytuje jako voda podzemní a voda půdní. Voda jezer a řek tvoří
pouze 0,3 % objemu sladké vody. Z uvedeného množství je pouze necelé 1 % využitelné pro ekosystémy a lidstvo.

Světová populace 6 miliard lidí využívá 54 % dostupné vody v jezerech, řekách a vodu podzemní. Přitom 70 % vody je využíváno pro zavlažování, 22 % vody pro průmysl a 8 % vody pro domácí spotřebu. Denní spotřeba pitné vody na osobu je 2 až 4 l vody, ale na výrobu denní spotřeby potraviny na osobu je potřeba 2 až 5 tisíc litrů vody.

Nezbytností je také zlepšení podmínek pro základní hygienu. Podle definice OSN jde o zajištění sanitárního systému, v němž je s exkrementy nakládáno tak, že neohrožují okolí a nestávají se
zdroji dalšího znečištění a přenosu nákaz. Jde tedy v první řadě o bezpečné a hygienicky nezávadné záchody v domácnostech, veřejných institucích i prostranstvích, ale i na pracovištích. Světový summit o udržitelném rozvoji k tomu ještě přidal nezbytnost bezpečných hygienických praktik a vzdělávání.

Přestože jedním z úkolů rozvojových cílů tisíciletí, je snížit do roku 2015 počet lidí bez kvalitního přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně, je zřejmé, že zásobování obyvatel nezávadnou vodou zůstane i do budoucna velkým problémem, se kterým se budou potýkat zejména rozvojové země, především pak odlehlé venkovské komunity, které často stojí stranou zájmu velkých rozvojových i komerčních projektů.

Pod pojmem udržitelné technologie ve vodním hospodářství se skrývá nejen využívání obnovitelných zdrojů energie pro čerpání vody, ale zejména takové nakládání s vodami, kdy nedochází k nevratnému negativnímu narušení vodní bilance oblasti a kdy jsou důsledně dodržovány zásady ochrany vod před jejich znečišťováním. A nejen to - udržitelné vodní hospodářství a vhodné technologické postupy mohou i významně zlepšit velmi často narušenou ekologickou rovnováhu rurálních oblastí.